Metabolik Sendrom


Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun

Egesante Tıp Merkezi

Online Randevu İçin Tıklayınız...

Online Randevu
Metabolik Sendrom

Metabolik Sendrom Nedir?

Metabolik sendrom İnsülin direnciyle başlayan abdominal obezite,glukoz tolerans bozukluğu veya Diyabetes Mellitus, Dislipidemi,Hipertansiyon ve koroner arter hastalığı gibi sistemik hastalıkların birbirine eklendiği ölümcül bir endokrinopatidir.

Bu sendrom ayrıca İnsülin direnci sendromu,Sendrom-X,Polimetabolik sendrom,ölümcül dörtlü ve uygarlık sendromu gibi farklı terimlerle tanımlanmaktadır.

Metabolik Sendromun görülme sıklığı erişkinlerde ortalama %22 olarak bildirilmektedir.60-69 yaş gurubunda ise %43 gibi yüksek bir orana sahiptir.Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon kişide Metabolik Sendrom mevcuttur. Ülkemizde Metabolik Sendrom sıklığı erkeklerde %28, kadınlarda % 40 gibi oldukça yüksek değerlerdedir.

Patogenez: Tüm bileşenlerinin etyopatogenezini açıklamak zor olsa da genetik,infeksiyoz ve çevresel faktörler tanımlanır.MS İnsülin direnci zemininde gelişen heterojen bir hastalıktır.Poligenetik yatkınlık söz konusu olsa da modern şehir yaşamının getirdiği sedanter bir yaşam tarzı ve yüksek kalorili beslenme sendromun seyrini alevlendirmektededir.

Metabolik Sendrom-2

Metabolik Sendrom Tanı Kriterleri

TEMD’nin ( Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği ) önerdiği Metabolik sendrom tanı kriterleri :

Aşağıdakilerden en az biri;

 • Diabetes Mellitus veya
 • İnsülin direnci

Aşağıdakilerden en az ikisi;

 • Hipertansiyon (sistolik KB > 130 mmhg , diyastolik KB > 85mmhg veya Antihipertansif ilaç kullanıyor olmak)

Dislipidemi

 • (Trigliserid > 150 mg/dl veya HDL erkekte <40 , kadında <50 mg/dl)

Abdominal Obezite

 • ( vki >30 kg/m2 veya bel çevresi erkekte >94 cm, kadında >80 cm )

1- İnsülin Direnci

Endojen veya eksojen İnsüline karşı biyolojik yanıtsızlıktır.Genetik faktörler,fiziksel inaktivite,obezite ve ileri yaş insülin direncine neden olur.

 • Sağlıklı insanlarda %25,
 • BGT ( bozulmuş glukoz toleransı) ‘da %60,
 • Tip2 Diyabeti olanlarda %60-75 oranında İnsülin direnci görülmektedir.

HİPERGLİSEMİ insülin direncinin ileri evresidir.

İnsülin direncinin hesaplamak için en sık kullanılan yöntem HOMA formülüdür.Normal bireylerde Homa değeri 2.70 altında olmalıdır.

Formülü : Açlık insülin X açlık glukoz/ 405

Metabolik sendromun bileşenlerinden Diyabetes Mellitus’u açıklamaya devam edelim.Her ne kadar çoğu Diyabetli hastada insülin direnci olmasa da, aşikar diyabet veya BGT varlığı Metabolik Sendromun tanı kriterlerinin ilk basamağını karşılar.Ayrıca insülin direnci olması aranmaz.

Metabolik Sendrom-4

DİYABETES MELLİTUS TANI KRİTERLERİ

A-AÇLIK KAN ŞEKERİ DEĞERİNE GÖRE:

 • 1- < 100 MG — normal
 • 2- 100-125 mg — BAG ( bozulmuş açlık glukozu)
 • 3-> 126 mg üstünde — Diyabetes MELLİTUS.

O.G.T.T değerlerine göre:

 • 2.saat plazma glukoz değeri <140 mg : NORMAL
  140-199 mg: BGT
  200 > DİYABETES MELLİTUS.

BAG ve BGT olan kişilerde aşikar Diyabet gelişme riski artmıştır.Bu yüzden bu hastalar ‘’ PRE-DİYABET’’ olarak adlandırılır.

 • Tokluk hiperglisemisi ,bağımsız bir kardiyovaskülr risk faktörü olarak kabul edilir.

METABOLİK SENDROMUN diğer bir komponenti olan Hipertansiyon’un altında genellikle İnsülin direnci bulunmaktadır.İnsülin sempatik aktivite ile böbrekten su ve TUZ tutulumunu artırarak hipertansif etki gösterir.

METABOLİK SENDROMUN diğer bir komponenti olan Hipertansiyon’un altında genellikle İnsülin direnci bulunmaktadır.İnsülin sempatik aktivite ile böbrekten su ve TUZ tutulumunu artırarak hipertansif etki gösterir.

DİSLİPİDEMİ : İnsülin direnci arttıkça TRİGLİSERİD düzeyleri yükselip,HDL düzeyi düşmektedir.Bu ikisi ise kardiyovasküler riski artırmaktadır.

OBEZİTE : Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 20 yaş üzerindeki kişilerin %35’inde Abdominal obezite görülmektedir.Abdominal obezite insülin direncinin en önemli göstergesidir.Ama bir kısmında insülin direnci görülmeyebilir.Yağ dokusu leptin,Rezistin,adiponektin gibi birçok hormonun salgılanma yeridir. Peki ne yapmalıyız ? Her obez hastada VKİ ve bel çevresi ölçümü mutlaka yapılmalıdır.

KORONER ARTER HASTALIĞI: Metabolik sendrom erken oluşan Atheroskleroz için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Kardiyovasküler mortalite Metabolik Sendrom’lu hastalarda %12 iken, olmayanlarda bu oran %2.5 civarındadır.

Non-alkolik yağlı karaciğer : İNSÜLİN direnci karaciğerde basit yağ birikiminden (hepatosteatoz),transaminaz yüksekliği (steatohepatit), hatta Siroz’a kadar uzanabilen bir seyir izler.Obezlerin %75’de hepatosteatoz, %20’de steatohepatit ve %2’de Siroz görülebilir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU: İnsülin direnci ile ortaya çıkan kronik anovulasyon ve hiperandrojenizm ile karekterizedir.%40 olguda BGT veya aşikar Diyabet görülür.

Metabolik Sindirim-6

Dahiliye Doktorları

Randevu İçin : Bizi Arayın 0232 259 14 44 yada Randevu Formunu doldurun.

Biz Sizi Arayalım